Đặc sản nhớ quê nhà

Đi xa con nhớ quê nhà....Nhớ canh rau muốn nhớ cà dằm tương; 

Vâng, không chỉ nhớ những món trên mà các đặc sản sau cũng làm bạn nhớ đến quê hương nơi mình sinh ra. Nới tuổi ấu thơ trãi qua nhiều ký ức đẹp và tự mĩm cười khi mỗi khi nghĩ về nó.