Cua biển Cà Mau

Các loại của biển Cà Mau, cua biển ngon nhất thuộc về Cua Năm Căn, một huyện của tỉnh Cà Mau, nơi có môi trường giúp cua ngon hơn vùng khác

Hiện tại không có sản phẩm nào!