Đặc sản mang đi nước ngoài

Một số đặc sản có thể mang lên máy bay và mang đi nước ngoài dễ dàng. Tất cả sản phẩm tại SINI Food - Đặc sản Cà Mau đều được đóng gói cẩn thận và đầy đủ nhãn hiệu có thể dễ dàng mang qua cổng hải quan tại sân bay.