Đặc sản Việt Nam mang đi nước ngoài

Một số đặc sản Việt Nam có thể mang lên máy bay và mang đi nước ngoài dễ dàng. Tất cả sản phẩm tại SINI Food - Đặc sản Cà Mau đều được đóng gói cẩn thận và đầy đủ nhãn hiệu có thể dễ dàng mang qua cổng hải quan tại sân bay.